Donaties

Giften zijn aftrekbaar ..

De Stichting The Gambian Children First is door de belastingdienst erkend als een “ANBI” (een “het algemeen belang beogende instelling”, zoals bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Daarmee zijn giften die aan de stichting worden gedaan binnen de grenzen die de Wet stelt aftrekbaar in uw aangifte Inkomstenbelasting.

Het ANBI nummer van de stichting is: 21825.
Het RSIN nummer is: 811509515

Richtlijn voor uw donatie kan zijn het gemiddelde jaarbedrag per kind ad € 150,-      (dat is € 12,50 per maand). Maar elk ook lager bedrag is meer dan welkom !

Er zijn verschillende manieren waarop de stichting financieel gesteund kan worden:

  • Eenmalig of periodiek een bedrag aan de stichting overboeken.
  • Schenking in de vorm van een lijfrente.

Eenmalige of periodieke overboeking

U kunt eenmalig of periodiek een bedrag aan de stichting overboeken op één van de rekeningen van de stichting:

– ING bank IBAN: NL86INGB0005253350 (BIC: INGBNL2A)
– Rabobank IBAN: NL72RABO0343192713 (BIC: RABONL2U)
t.n.v. Stichting The Gambian Children First in Amsterdam

Wilt u bij uw overschrijving naam, adres met postcode en emailadres in de omschrijving vermelden ?  Of die gegevens ons per email doorgeven (info@gambianchildren.nl). Wij kunnen dan uw gegevens verwerken in ons adressenbestand en u ons jaarverslag sturen,

Schenking in de vorm van een lijfrente.

Bij een schenking in de vorm van een lijfrente verplicht u zich gedurende ten minste vijf jaar jaarlijks een vast bedrag aan de stichting te betalen. Deze verplichting vervalt bij overlijden. Vandaar de naam lijfrente.

De schenking bestaat dan uit het aangaan van de verplichting. De schenking zelf is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar de jaarlijkse betalingen (“de lijfrente”) zijn dat wel. Niet als gift maar als lijfrente.

Deze vorm is vooral interessant voor hen die voor een relatief groot bedrag per jaar giften doen en daardoor uitkomen boven een fiscale grens. Zij kunnen dan niet meer alles als gift aftrekken.
Bij een jaarlijkse lijfrente geldt een dergelijke beperking niet.

Aan deze vorm van schenking is wel een extra eis gesteld, namelijk vastlegging in een akte. Daarvoor was tot 2014 een notariële akte verplicht, nu niet meer. De akte wordt in tweevoud opgemaakt, één voor uw eigen administratie, één voor de administratie van de stichting.
Een voorbeeld kunt uw downloaden -> Voorbeeldovereenkomst schenking lijfrente.pdf.
Let op: indien u gehuwd bent of geregistreerd partner dient uw partner ten blijke van zijn of haar toestemming de akte mee te ondertekenen.

Indien u de stichting in deze vorm wilt steunen, kunt contact met ons opnemen door het zenden van een email aan ons emailadres: info@gambianchildren.nl. U kunt ook bellen met onze secretaris Ernst Faber, telefonisch te bereiken onder nummer 020-3303090 of 06-44028315