Gambia

  • Gambia

Ligging
Gambia, formeel The Gambia, is het kleinste land van het Afrikaanse continent. Het ligt aan de westkust van Afrika en is aan drie kanten omgeven door Senegal. Gambia is een langgerekt en smal land. In de lengte, van west naar oost meet het land ongeveer 325 km. In de breedte van noord naar zuid varieert het tussen de 20 tot 50 km. Dwars door het land, van west naar oost, stroomt de goed bevaarbare Gambiarivier.

kaart Gambia

Ontstaan van de staat Gambia
Gambia is een voormalige Engelse kolonie. De officiële voertaal is Engels. In 1963 kreeg het land zelfbestuur, waarna het in 1965 onafhankelijk werd en deel uit bleef maken van de Commonwealth of Nations. Dat duurde tot 1970 toen Gambia een zelfstandige republiek werd. In de periode 1982 tot 1989 vormde het samen met buurland Senegal een confederatie gericht op het samensmelten van beide legers, de economie, en de munteenheid. In 1989 stapte Gambia uit de confederatie.

Bevolking en infrastructuur
Gambia telt volgens gegevens van de Wereldbank ca. 1.5 miljoen inwoners. Gambia is een arm land. Veel Gambianen hebben geen betaald werk. Er is een tekort aan werk en goede scholing. Er is ook gebrek aan zaken als voldoende stromend water en elektriciteit. De infrastructuur van het land is slecht, waardoor reizen veel tijd in beslag neemt. Er is geen enkele brug over de Gambiarivier, er varen slechts op twee plaatsen ponten. Ruim een derde van de inwoners woont in de kuststreek waar de vier belangrijkste steden liggen, waaronder de hoofdstad Banjul. De gemiddelde levensverwachting in Gambia is 53 jaar en 45% van de bevolking is jonger dan 14 jaar.

Geen ontwikkelingshulp voor Gambia
Nederland geeft geen directe ontwikkelingshulp aan Gambia, ook al behoort Gambia tot de armste landen ter wereld met een lage levensverwachting (gemiddeld 53 jaar), een hoog kindersterftecijfer (86 op de 1.000) en een laag inkomen per hoofd van de bevolking (in 2005 circa US dollar 290,00 per jaar).

Economie
Gambia heeft geen minerale -, of ander natuurlijke rijkdommen.Vijfenzeventig procent van de bevolking leeft van landbouw en veeteelt. Er is verder wat kleine industrie waar men pinda’s en vis verwerkt. Het toerisme neemt snel in belang toe en zorgt al voor 25% van het nationaal inkomen. Het concentreert zich voornamelijk aan de kust ten zuiden van de Gambiarivier.

Klimaat
Gambia heeft een subtropisch klimaat dat twee hoofdseizoenen kent. Het droge seizoen en tevens toeristenseizoen van november tot eind mei en regenseizoen van juni tot eind oktober. De temperatuur is het hele jaar door tussen de 28 en 35 graden. In het binnenland kunnen de temperaturen oplopen tot ver boven de 40 graden.