Jaarverslagen

Het bestuur van de stichting is van mening dat steeds voor alle donateurs maar ook voor ieder ander helder moet zijn op welke wijze de stichting de door haar ontvangen donaties besteedt. Ook streeft het bestuur ernaar de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Dat betekent onder meer dat de bestuursleden reiskosten naar – en verblijfskosten in Gambia zelf betalen. Dit alles uiteraard om het geld van de donateurs voor een zo groot mogelijk deel rechtstreeks te kunnen aanwenden ten behoeve van de kinderen.

De archieven met jaarverslagen en jaarrekening van vorige jaren vindt U hieronder

2017-2018 jaarverslagjaarrekening

2016-2017 jaarverslagjaarrekening

2015-2016 jaarverslagjaarrekening

2014-2015 jaarverslagjaarrekening

2013-2014 jaarverslagjaarrekening

2012-2013 jaarverslagjaarrekening

2011-2012 jaarverslagjaarrekening

2010-2011 jaarverslagjaarrekening

2009-2010 jaarverslagjaarrekening

2008-2009 jaarverslagjaarrekening

2007-2008 jaarverslagjaarrekening

2006-2007 jaarverslagjaarrekening

2005-2006 jaarverslagjaarrekening

2004-2005 jaarverslagjaarrekening

2004 jaarverslag