Over ons

Ontstaansgeschiedenis van de stichting

De stichting is in 2002 opgericht door Diederike van Niftrik, oud-medewerkster Jeugdgezondheidzorg bij de Amsterdamse GGD.

Diederike en Phoday

De stichting biedt tieners in de leeftijd van 14 tot ca. 23 jaar de kans om een driejarige beroepsopleiding te volgen, waarbij ze worden opgeleid tot naaister, administratief medewerker, boekhouder, timmerman, automonteur, secretaresse etc.

De stichting richt zich vooral op jong volwassenen. Het ontwikkelingspeil van derde wereldlanden blijkt namelijk het snelst te stijgen als meisjes en dus aanstaande moeders geschoold worden en in hun onderhoud kunnen voorzien.

Statutaire doelstelling

De stichting “The Gambian Children First” heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de scholing en ontwikkeling van kinderen in westelijk Afrika in het algemeen en Gambia in het bijzonder.

De stichting probeert dat doel primair te bereiken door kinderen in staat te stellen onderwijs te volgen, waardoor hun kansen op betaald werk en een beter bestaan toenemen. De stichting werkt daarvoor samen met lokale instellingen en de Gambiaanse overheid.
Beloningsbeleid: er wordt geen loon/vergoeding gegeven voor de werkzaamheden, onkosten worden in beperkte mate vergoed.

RSIN nummer: 811509515

Statuten – Statuten van de stichting The Gambian Children First

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

– Voorzitter

Caroline Schaap

– Secretaris

Ernst Faber

– Contact scholen Gambia / Penningmeester

Nella Heijnen-van der Laan

– Fondsenwerving

Vacant

Ernst Faber
Geboren in 1946, woonachtig in Amsterdam, oud-notaris, bestuurlijke ervaring in vele non profit-organisaties (scholen, sportorganisaties, media, verslavingszorg).

Caroline Schaap,
Geboren in 1972, woonachtig in Amsterdam, jurist en cultureel antropoloog, bestuurlijke ervaring in diverse Nederlandse en Afrikaanse organisaties (profit en non profit).

Nella Heijnen-van der Laan
Geboren in 1964, woonachtig in Wormer. Werkzaam als coördinator secretariaat & administratie op het St. Michaël College (havo/vwo-school) in Zaandam.