Skill-Centers

De stichting hanteert de volgende criteria richting leerlingen en scholen:

  • Leerlingen: talentvol, gemotiveerd, onvoldoende middelen om schoolgeld te kunnen betalen
  • Scholen: schoolleiding en docenten fungeren als rolmodellen en zijn geworteld in de lokale samenleving
  • Scholen: hebben netwerk met toekomstige werkgevers
  • Scholen: hebben een volgsysteem voor oud-leerlingen
  • Scholen: bieden breed vakkenpakket: schrijven, lezen, rekenen, engels en ‘gender’-vakken + de skillvakken + administratie i.v.m. opzetten eventuele eigen business.

Met ingang van het schooljaar 2015 – 2016 sponsort de stichting 45 leerlingen op vijf middelbare praktijkscholen en daarmee lopen wij wederom terug in het aantal te sponsoren leerlingen. Helaas blijven onze inkomsten dalen. Blijf ons steunen! De jonge mensen in Afrika krijgen een echte kans op een goede baan.

Datum: 4 dec 2014 – Mr. Phoday S. Touray, our Local Manager for ‘The Gambian Children First’ Foundation, has compiled and written a report on our supported Skill Centers in Gambia. Supported Skillcenters – nov 2014.pdf.


Basse Insight Training Centre
Voor het schooljaar 2015 – 2016 worden 10 leerlingen gesponsord. Deze school, gelegen in het oosten van het land (Upper River Region), is een goed .. [lees meer]

Simma Vocational Training Institute & Women’s Resource Centre
Voor het schooljaar 2015-2016 kunnen wij voor 9 leerlingen, op het niveau prevocational het schoolgeld betalen.[lees meer ..]

Sobeya Skills Training Centre (APGWA)
Voor het schooljaar 2015-2016 betalen we voor 11 leerlingen het schoolgeld. Een vakschool voor uitsluitend meisjes. Naast de opleiding .. [lees meer]

Presidents’ Award Scheme
Voor het schooljaar 2015-2016 worden 8 leerlingen gesponsord.
Het is een grote, eenvoudig geoutilleerde school met een prettige sfeer. De school beschikt over .. [lees meer]

Taku Legaye Skills Centre
Voor het schooljaar 2015-2016 betalen wij voor 7 leerlingen het lesgeld. De school is gevestigd in Serekunda. De school, die voortgekomen is uit de vrouwenbeweging .. [lees meer]