Sajuka

Sajuka Skill Centre is gelegen in Barra op de North Bank.

De school biedt vakonderwijs aan jongens en meisjes en leidt op tot o.a. naaister en timmerman. Veel ouders in dit naar verhouding arme gebied zijn niet in staat om het schoolgeld te betalen.
De sociale betrokkenheid van de school is groot. Men volgt de leerlingen na het verlaten van de school en probeert ze te helpen bij het opzetten van bedrijfjes en het regelen van kleine leningen.